„Parasole” na Rynku – zapraszamy do składania ofert

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną ogródków letnich na starogardzkim Rynku w okresie od 30.04.2016 r. do 18.09.2016 r. Ogródki mają być miejscem spotkań i letnią atrakcją dla mieszkańców podczas Starogardzkich Cyklicznych Spotkań Plenerowych.

Do dyspozycji właścicieli ogródków zamawiający przeznacza powierzchnię 800 m2 po południowej stronie Rynku. W wyznaczonej strefie mają stanąć trzy kawiarenki – dwie po 200 m2 i jedna o powierzchni 400 m2. Każdy ogródek będzie miał dostęp do wody z możliwością odprowadzania ścieków. Zagospodarowanie przestrzeni ma być estetyczne i jednolite. Ogródki powinny być ogrodzone ażurowym parkanem. Zamawiający wyklucza ustawienie stołów i ław piwnych oraz stołów i krzeseł z PCV. Mile widziane będzie oświetlenie w postaci dodatkowych lamp czy lampionów. Więcej informacja na temat warunków zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert (załącznik).

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2016 do godz. 12.00. Oferta powinna być złożona na formularzu zapytania ofertowego, który stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia i przekazana w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta na obsługę gastronomiczną ogródków letnich na starogardzkim Rynku” lub w formie elektronicznej na adres: osir@osir.com.pl

Informacja o wyborze ofert znajdzie się na stronie www.osir.com.pl

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl