Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z dnia 6 lutego 2017 r.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z dnia 6 lutego 2017 r. pt: „Otwarty nabór Partnerów – osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2”.

Pliki do pobrania: