NGO powołają Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych

Do 22 września Organizacje Pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański, mogą włączyć się w działanie Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Aby stać się członkiem Forum, należy w formie papierowej dostarczyć formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane, zgodnie z regulaminem, dokumenty. Spośród wszystkich organizacji – członków Forum, podczas spotkania zamykającego wydarzenie, wybrana zostanie Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych.
Drugie spotkanie w ramach Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 22 września o godz. 17.30 w sali Ratusza na Rynku.
Organizacje Pozarządowe, które nie wzięły udziały w spotkaniu inaugurującym Forum, mogą zapoznać się z wypracowanymi dokumentami, znajdującymi się w załączniku.
Osobą odpowiedzialną za zbieranie zgłoszeń członków do Forum jest Sylwia Ossowska- Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych- Urząd Miasta.
Dokumenty można dostarczać do 21 września do Urzędu Miasta w godz. 8.00-16.00, pok. 113, natomiast we wtorek 22 września przez cały dzień Pełnomocnik Prezydent będzie dostępny w Ratuszu, gdzie będzie można składać dokumenty do godz. 16.30.

Pliki do pobrania:

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl