Ankieta

ANKIETA W SPRAWIE RUCHU ROWEROWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Szanowni Państwo, realizując ankietę pragniemy dowiedzieć się jakie są Państwa potrzeby i oczekiwania związane z przemieszczaniem się na rowerze w Starogardzie Gdańskim. Zebrane dane będą cennym źródłem informacji do realizowanego „Programu Systemu Dróg Rowerowych dla Starogardu Gdańskiego”.

  1. Do jakich celów wykorzystuje Pan/ Pani rower – proszę zaznaczyć 1 odpowiedź:

  w dojazdach codziennych (jako środek lokomocji),w celach rekreacyjnych i turystycznych,nie jeżdżę wcale.

  1. Podaj, w której dzielnicy mieszkasz (użyj liczb przypisanych w pytaniu nr 4):

  1. Podaj, w której dzielnicy pracujesz lub uczysz się (użyj liczb przypisanych w pytaniu nr 4):

  1. Proszę zaznaczyć pomiędzy, którymi dzielnicami poruszasz się/ chciałbyś poruszać się rowerem w Starogardzie Gdańskim (należy zaznaczyć tylko dzielnice, które są początkiem i końcem trasy). Podaj do trzech przykładów. Wymień na początku te dzielnice do których podróżujesz najczęściej:
  1 - Śródmieście - Rynek

  2 - Centrum – Park Miejski. Włókniarz

  3 - Centrum – Stadion Miejski

  4 - Obszar – Os. Kopernika, Os. Ks. Szumana

  5 - Hermanowo

  6 - Działki Kocborowskie
  7 - Kocborowo

  8 - Korytyba

  9 - Przylesie

  10 - Żabno/Łapiszewo

  11 - Obszar - ul. Grzybka
  12 - Obszar – Os. 3 - ego Maja

  13 - Obszar – Polfarma, zak. Przem.

  14 - Stadnina

  15 - Kochanki

  Mapka:

  01_Podział-Miasta-na-Rejony-(Dzielnice)_v2_cz

  Odpowiedź:

  Najczęściej poruszam się pomiędzy dzielnicami:

  (wstaw liczbę) a dzielnicą (wstaw liczbę)

  (wstaw liczbę) a dzielnicą (wstaw liczbę)

  (wstaw liczbę) a dzielnicą (wstaw liczbę)

  1. Podaj 3 ulice gdzie w pierwszej kolejności powinna pojawić się infrastruktura rowerowa:

  1. Podaj 3 tereny/miejsca którędy, poza ulicami, powinno się prowadzić drogi/szlaki rowerowe:

  1. Podaj 3 miejsca gdzie w pierwszej kolejności może zostać urządzone miejsce wypoczynku dla rowerzystów:

  1. Podaj miejsca, które twoim zdaniem stwarzają największe zagrożenie dla rowerzystów:

  Podaj adres e-mail:

  INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ANKIETY

  Przedstawiamy Państwu prosta ankietę. Prosząc o jej wypełnienie pragniemy poznać Państwa przyzwyczajenia i potrzeby związane z przemieszczaniem się na rowerze w Starogardzie Gdańskim.

  Wypełnianie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Pytania są proste i jest ich 8.

  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia odnośnie poszczególnych pytań ankiety:

  Ad.1 W pytaniu nr 1 należy krzyżykiem zaznaczyć jedną odpowiedź. Odpowiedź dotyczy najczęstszych zachowań. Jeśli ankietowany zaznaczy, że nie jeździ rowerem może kontynuować ankietę, gdyż w dalszej części (poza pytaniem nr 4) ankietowany można wskazać jakie ma potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej – być może jeździłby na rowerze gdyby było więcej dróg rowerowych.

  Ad.2 W pytaniu nr 2 należy wpisać jedną liczbę, która odpowiada konkretnej dzielnicy. Dzielnice Starogardu Gd. są wymienione wraz z odpowiadającymi im liczbami w pytaniu nr 4. W załączniku na drugiej stronie instrukcji mapa Starogardu Gd., na której są opisane dzielnice miasta.

  Ad.3 W pytaniu nr 3 należy wpisać jedną liczbę, która odpowiada konkretnej dzielnicy. Dzielnice Starogardu Gd. są wymienione wraz z odpowiadającymi im liczbami w pytaniu nr 4. W załączniku na drugiej stronie instrukcji mapa Starogardu Gd., na której opisane są dzielnice miasta.

  Ad.4 W pytaniu nr 4 należy opowiedzieć np. tak:

  Odpowiedź przykładowa:

  Najczęściej poruszam się pomiędzy dzielnicami:

  (wstaw liczbę) ……7…. a dzielnicą (wstaw liczbę) ……2….

  (wstaw liczbę) ……5…. a dzielnicą (wstaw liczbę) ……1….

  (wstaw liczbę) ……5…. a dzielnicą (wstaw liczbę) ……15….

  Co oznacza, że ankietowany najczęściej przemieszcza się (lub chciałby się przemieszczać) rowerem pomiędzy Kocborowem a Centrum – Parkiem Miejskim, rzadziej przemieszcza się pomiędzy osiedlem Hermanowo a Śródmieściem – Rynkiem, a jeszcze rzadziej pomiędzy dzielnicami Hermanowo a Kochanki.

  Ad.5 W pytaniu nr 5 należy wskazać od 1 do 3 ulic miejskich, gdzie ankietowany chciałby aby wybudowano drogi rowerowe. Przykładowa Odpowiedź. ul. Pomorska, ul. Pelplińska, ul. Wojska Polskiego.

  Ad.6 W pytaniu nr 6 należy wskazać od 1 do 3 miejsc poza ulicami, gdzie ankietowany chciałby aby wybudowano drogi rowerowe. Przykładowa Odpowiedź. Parki Miejski, Ogródki Działkowe, Wzdłuż rzeki Wierzyca.

  Ad.7 W pytaniu nr 7 należy wskazać od 1 do 3 miejsc, gdzie ankietowany chciałby aby wybudowano miejsce wypoczynku dla rowerzystów (zawierające stojaki na rowery, ławeczki, tablice informacyjne). Przykładowa Odpowiedź. Przy Kościele Św. Wojciecha, Przy zakładzie pracy, Przy Dworcu PKP lub PKS.

  Ad.8 W pytaniu nr 8 należy wskazać co najmniej jedno miejsce, gdzie ankietowany uważa że poruszanie się rowerem jest niebezpieczne, albo elementy infrastruktury drogowej/rowerowej zagrażają bezpiecznemu poruszaniu się rowerem. Przykładowa Odpowiedź. Na Skrzyżowaniu ulic Nowowiejska – Jagiełły nie wydzielono przejazdu rowerowego, wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury brak jasnego oznakowania dróg rowerowych, występowanie pieszych na drodze dla rowerów.