Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianach w przepisach dotyczących organizacji kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku, mających na celu poprawę jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Z najistotniejszych zmian można wymienić:
1. Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom dostęp do opieki medycznej.
2. Osoby które rozpoczęły kurs przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zakończą je na starych zasadach; te osoby które ukończyły kurs na dotychczasowych zasadach spełniają warunek ukończenia kursy według nowych przepisów.
3. Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.
4. Zwolnienie czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Więcej informacji na ten temat: http://men.gov.pl/wypoczynek/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-organizacji-kursow-na-kierownika-i-wychowawce-wypoczynku.html