ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że z dniem 1 listopada 2016 r. następuje zmiana wysokości kwot przyznawanych świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Zasiłek rodzinny przysługiwał będzie w następującej wysokości:

1. na dzieci do 5 roku życia – 95 zł (obecnie 89 zł),
2. na dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia – 124 zł (obecnie 118 zł)
3. na dzieci powyżej 18 roku życia – 135 zł (obecnie 129 zł).
Zwiększeniu ulegnie też wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł (obecnie 185 zł), jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (obecnie 370 zł)
2. dodatek dla rodzin wielodzietnych, na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego – 95 zł (obecnie 90 zł)
3. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
na dziecko do 5 roku życia – 90 zł (obecnie 80 zł)
na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia – 110 zł (obecnie 100 zł)
4. dodatek do zasiłku, w przypadku gdy dziecko podejmuje dalszą naukę poza miejscem swojego zamieszkania:  na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna – 69 zł (obecnie 63 zł) na zamieszkiwanie np. w internacie – 113 zł (obecnie 105 zł).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych nie ulegnie zmianie. Świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie nadal w kwocie 1000 zł, świadczenie pielęgnacyjne 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł a dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł.

Na tym samym poziomie pozostanie również wysokość świadczeń wypłacanych jednorazowo. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) dalej wynosić będzie 1000 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu urodzenia dziecka wypłacany będzie w wysokości 1000 zł, a osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymają 100 zł.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych spełnić będą musiały dotychczasowe kryteria dochodowe, które są następujące:
dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto, dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl