Zmiana wysokości kosztów upomnienia

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 roku, w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021, poz. 67), z dniem 13 października 2021 roku obecna wysokość kosztów upomnienia ulegnie zwiększeniu z kwoty 11,60 zł na kwotę 16,00 zł.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl