Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiana-przepisow-dotyczacych-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl