Zmiana kryterium dochodowego

UWAGA!
ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO
W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058),
od 1 października 2015 r. zmienia się kryterium dochodowe z kwoty 456 zł na 514 zł netto na osobę w rodzinie.
W związku z powyższym informujemy, iż osoby, które na chwilę obecna przekraczają obecne kryterium dochodowe, ale łączny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza nowego kryterium dochodowego tzn. kwoty 514 zł, w terminie do 15 września 2015 r. mogą składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego.
Złożone przez Państwa wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą rozpatrywany pod kątem nowego kryterium dochodowego.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl