Zimowe utrzymanie dróg

Starogard Gdański, dnia 15.10.2015r.

Nr WTI-DR.7021.1.156-5.2015

W/g
rozdzielnika

Dot. Zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 w Starogardzie Gdańskim.
————————————————————————————————————————

W związku z możliwością wystąpienia w najbliższym czasie niekorzystnych zjawisk zimowych takich jak: gołoledź, lodowica, intenywne opady śniegu itp. Urząd Miasta Starogard Gdański przypomina, że art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm./ nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zapewnienia czystości i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Jednocześnie informujemy, że wykaz dróg gminnych w utrzymaniu zimowym Gminy Miejskiej Starogard Gdański znajduje się w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym tut. Urzędu.

Otrzymują:
1 egz. Wydział Informacji Społecznej z prośbą o udostępnienie informacji redakcjom: “Gazety Kociewskiej” , “Dziennika Bałtyckiego”, “Wieści z Kociewia”i “Ratusza”.
1 egz Straż Miejska w/m.
1 egz a/a.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Telefon do dyspozytora akcji w P.U.K. “Starkom”
661 – 969 – 331