Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego

Zarząd Stowarzyszenia Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 102, godz. 17.30

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16.04.2024 r.
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia:
a. zgłaszanie kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie tajne nad wyborem Zarządu,
d. ogłoszenie wyników wyborów.

11. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
a. zgłaszanie kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie tajne nad wyborem Komisji Rewizyjnej,
d. ogłoszenie wyników wyborów.
12. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2024.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2024.
15. Wolne wnioski.
16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
17. Zakończenie zebrania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do wzięcia udziału w zebraniu.