Zaproszenie na konferencję

Starogard Gdański, dnia 20 sierpnia 2015r.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim” realizowanym w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013

Konferencja odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. (czwartek)
o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, w sali nr 102

Projekt obejmował swoim zakresem:
1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami
i z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Prusa, Heweliusza, Rolna obejmującą:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
– budowę przyłączy – (przyłącza do granicy działki lub do pierwszej studzienki od strony granicy nieruchomości)
– budowę 2 przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o.

Na konferencji przedstawione zostaną osiągnięte cele i efekty realizacji projektu, oraz warunki przyłączenia do nowo powstałej sieci.

Serdecznie zapraszam

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl