Zaproszenie na IV sesje Rady Miasta

Zapraszam na IV sesję Rady Miasta zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:

7 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji Rady Miasta.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 11),

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 12).

4.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

Starogard Gdański

Anna Benert

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl