Zaproszenie na II sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę II sesję Rady Miasta na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:

21 listopada (środa) 2018 r. o godz. 1200

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
      1) ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
      2) ustalenia diet radnych Rady Miasta Starogard Gdański,
      3) ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański oraz ilości członków wchodzących w ich skład,
      4) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański
          oraz jej przewodniczącego i  zastępcy przewodniczącego,
      5) powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i  zastępcy przewodniczącego,
      6) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański,
      7) powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców.
5.Zakończenie obrad II sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl