Zaproszenie na I sesję Rady Miasta VIII kadencji

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak zaprasza na I sesję nowo wybranej Rady Miasta Starogard Gdański, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta (w przypadku rad gmin/miast).
7. zakończenie obrad Sesji.

Przed rozpoczęciem sesji o godz. 9:00 odbędzie się w Sali 102 Urzędu Miasta szkolenie radnych z zakresu szkolenia danych osobowych oraz technicznego wykorzystania urządzenia do głosowania.

Następnie o godz. 9:45 również w Sali 102 odbędzie się wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego rady Miasta Starogard Gdański.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl