Zaproszenie dla członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 69

KOMUNIKAT

Zarząd Koła nr 69 zaprasza członków Koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 69 Starogard – Miasto, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2017 r. o godz. 11:00. Przy braku kworum w drugim terminie o godz. 11:15, w budynku I LO przy ul. Hallera 34.

Przy wejściu okazać należy aktualną legitymację członkowską.

Zachęcamy członków Koła do licznego udziału.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl