„Zaczynam się interesować – włączenie społeczne” – otwarty konkurs ofert

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP:
https://bip.starogard.pl/a,22516,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl