Zachęcamy do konsultacji społecznych – ogłoszenie

Tematem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Prezydent Starogardu Gdańskiego przedkłada w/w projekt uchwały do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Załącznik Uchwała.KOnkurs projekt.2017-12-27

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Patrycja Bławat-Kulińska, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211A, tel. 58 530 60 98, e-mail wss@um.starogard.pl

Uwagi można zgłaszać w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r. na specjalnym formularzu.

Formularz uwag do projektu w/w uchwały można pobrać w załączniku formularz_konsultacji_spolecznych  lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych: wss@um.starogard.pl.

Wypełniony formularz uwag należy złożyć w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl