XXXVIII sesja Rady Miasta

XXXVIII sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 28 września 2021 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.


Porządek obrad

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Edukacji;
3) podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
8. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. (godz. 13.00)
9. Raport z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025” za okres 2018-2020 – pisemna informacja
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 6):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 6)
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowania prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowanego Młodego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”,”Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Starogard Gdański do prac zespołu przygotowującego instrument pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
1) przedstawienie projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
27. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
28. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
29. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl