XXVII Sesja Rady Miasta

XXVII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Obrady odbędą się bez udziału osób z zewnątrz.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
3) podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
8. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. (godz. 13.00)
9. Informacja na temat działalności samorządu ws. poprawy jakości powietrza w Starogardzie Gdańskim .
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej gminnej w Starogardzie Gdańskim – ulica Bracka:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miejską Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
17. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
19. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta.