XXVI Sesja Rady Miasta

XXVI sesja Rady Miasta, odbędzie się 26 sierpnia 2020 r., o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gd.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja na temat stanu oświaty w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 8) :
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 8):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowej w Starogardzie Gdańskim zlokalizowanej na terenie Związku Harcerstwa Polskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH” w 2020 roku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „Modraczek” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 im. „Bajeczka” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim poprzez przeniesienie lokalizacji oddziałów przedszkolnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród Rady Miasta dla maturzystów:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2025:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
29. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody (wyrażenia zgody) na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
30. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
31. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
32. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl