XXV Sesja Rady Miasta

XXV sesja Rady Miasta, odbędzie się 1 lipca 2020 r., o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gd.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 7).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 7).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji dotyczącej planowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na podstawie „Analizy popytu na usługi przewozowe starogardzkiej komunikacji miejskiej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Starogard Gdański w roku szkolnym 2020/2021.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
10. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miasta.

 

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl