XLII Sesja Rady Miasta

XLII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 26 stycznia 2022 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, sala nr 102.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska ;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2022;
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia w 2022 r. kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica gen. Stanisława Sosabowskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Jana Gorzeńskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Alfreda Dyducha:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Marka Edelmana:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – Osiedle Ostoja Spokoju:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2022 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na 2022 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej oraz określenia zakresu jej zadań:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
25. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl