XIV Sesja w dniu 25 września 2019

XIV Sesja w dniu 25 września 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, sala nr 102

Porządek obrad

1. Otwarcie XIV sesji Rady Miasta.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zmiany do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.

6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 9):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Komisja Edukacji; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;

4) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 9):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;

4) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Województwa Pomorskiego:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Edukacji;

4) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie aktualizacji i wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

16. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.

18. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl