Wyniki referendum z 6 września w naszym mieście

Frekwencja była bardzo mała.

Po zliczeniu danych z 25 obwodowych komisji do spraw referendum frekwencja w Starogardzie Gdańskim wyniosła 7,27%.

Wyniki pokrywają się z krajowymi wynikami cząstkowymi.

Spośród osób, które wybrały się na głosowanie, 75,42% opowiedziało się za wprowadzeniem JOW-ów. Dużo mniejsze poparcie otrzymało finansowanie partii z budżetu państwa -17,24%. Nowy projekt przepisów prawa skarbowego poparło aż 93,74% głosujących.

1.Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

diagram1
2.Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
diagram2
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

diagram3

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl