Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z ogłoszeniem o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2025” zamieszczamy informację dotyczącą konsultacji społecznych w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwagi i propozycje można było składać od 30 maja do 08 czerwca 2017 r. Projekt Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2025” umieszczony został na stronie internetowej miasta http://www.starogard.pl, na stronie http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl