Wyniki konkursu dla niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 297/07/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019” wyłoniono do realizacji w/w zadania Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest Pani Martyna Bunikowska. Liczba miejsc dostępnych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 25.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl