Wychowanie przedszkolne – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 389/07/2022 z dnia 26 lipca 2022r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024”.

Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/m,80,konkursy.html.