Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2021 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP: https://bip.starogard.pl/a,23280,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl