Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP. Oto

Link do ogłoszenia:
https://www.bip.starogard.pl/m,475,2023-rok.html