Wojewódzkie Igrzyska w 4-boju

We wtorek 9 czerwca 2015 roku na stadionie im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim odbędą się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju La.

Na stadionie o tytuł Mistrza województwa pomorskiego ubiegać się będą najlepsze zespoły
z wszystkich powiatów tj. 22 zespoły dziewcząt i 22 zespoły chłopców w kategorii szkół podstawowych.

Reprezentacja powiatu liczy 6 zawodników i zawodniczek.

Cały zespół  ma do zaliczenia obowiązkowo 4 konkurencje: 60 m, skok w dal ze strefy i rzut piłeczką palantową oraz jako ostatnia konkurencja
dla dziewcząt 600m , a dla chłopców 1000 m.
Alternatywą dla  skoku w dal ze strefy zespół może wybrać  zamiennie – skok wzwyż, który jest korzystniej punktowany.
Rzut piłeczką palantową odbywa się w linii prostopadłej do linii wyrzutu z dokładnością do 0,5 m i zawsze na niekorzyść zawodnika.
Zawodnik wykonuje 3 rzuty następujące po sobie z czego najdłuższy zostaje odczytany.

Wynik każdej konkurencji jest punktowany wg tabel 4-bojowych,
a na ostateczny wynik zespołu bierze się pod uwagę wynik najlepszych 5-ciu zawodników.

Miło nam poinformować, iż nasz powiat starogardzki reprezentować będzie w kategorii dziewcząt i chłopców zespół PSP Nr w Starogardzie Gdańskim.