Komunikat

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że nie zostały złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024”, który został ogłoszony Zarządzeniem Nr 241/07/2021 w dniu 8 lipca 2021 roku.

Wobec powyższego nie wyłoniono przedszkola, które realizowałoby w/w zadanie na podstawie ogłoszonego konkursu.

Mając na względzie powyższe informuje także, że nie jest możliwe wskazanie miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dzieciom, które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym, ale z uwagi na brak wolnych miejsc nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych. Rodzice kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli otrzymają pisemną informację.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl