Jednorazowa płatność podatku do 100 zł

UWAGA!!! Podatek do 100 zł płacimy w jednej racie!

Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zapis, że jeżeli kwota podatku za rok nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo do 15 marca.
Jeżeli zaś kwota podatku przekracza 100 zł, podatek jest płatny, jak dotąd w czterech proporcjonalnych ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
W związku z powyższym należy być przygotowanym do jednorazowej płatności podatku w pierwszej racie do dnia 15 marca.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl