Uwaga Emeryci, Renciści i Inwalidzi – kursy językowe i komputerowe


– j. angielskiego – 12 osób
– j. niemieckiego – 12 osób
– komputerowy – 10 osób
które rozpoczną się pod koniec października b.r.

Zapisy i zgłoszenia przyjmujemy w biurze PZERiI – UM p. 027
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl