Trwa nabór uzupełniający do hufca

Nabór prowadzony jest do: szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII) oraz do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (III klasa).

Ważne szczególnie dla tych, którzy planują przejść do klasy III. Jest to jeszcze możliwe tylko w tym roku szkolnym. Wszystkim zainteresowanym proponujemy przyuczenie do konkretnych zawodów.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca ul. Hallera 19 A w Starogardzie Gdańskim (budynek dawnego „AGRO Kociewie”) lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7:45 – 15:45.