Stypendia kulturalne – zakończenie konsultacji społecznych

W dniu 24 października zakończyły się konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości.

Informujemy, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu w/w Uchwały.

Jednocześnie informujemy, że wioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury można składać do końca października br. według obowiązującej Uchwały Nr XXVIII/294/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 14 lutego 2001 r.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl