STAR-WiK poszukuje kandydata do pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Spółka z o. o. poszukuje kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku Operator Urządzeń Oczyszczalni. 

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków, ul. Droga Owidzka 3a, 83-200 Starogard Gdański

Opis stanowiska:

– bieżąca obsługa urządzeń i wykonywanie czynności eksploatacyjnych na obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków

– praca w systemie zmianowym

Oczekiwania wobec kandydatów:

– wykształcenie minimum zawodowe (preferowane: mechanik, elektryk, elektromechanik, automatyk)

– prawo jazdy kat. B

– sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność

– mile widziane prawo jazdy kat. C lub T

– mile widziane doświadczenie przy obsłudze urządzeń przemysłowych

STAR-WiK oferuje:

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

– możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach

– pracownicze świadczenia socjalne

– przyjazną atmosferę pracy

Kandydaci zainteresowani rekrutacją na stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczalni proszeni są o składanie CV osobiście, listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl w terminie do 17.05.2019 r.

Oferty powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczalni, jak i kolejnych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej STARWiK), znajdują się pod adresem mailowym: iodo@star-wik.pl
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w powołanych przepisach prawa pracy, będzie stanowiła zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy do prowadzenia kolejnych rekrutacji, aż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych wskazanych w przepisach prawa pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie o naborze znajduje się także pod adresem: http://star-wik.pl/news/id/38/mi/10

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl