Spotkanie informacyjne dla młodych bezrobotnych osób

Już w najbliższy poniedziałek 18 lipca 2016 r. w godz. 11:00-14:25 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kanałowej 3 odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020”. Dotyczyć będzie możliwości wsparcia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W programie spotkania m.in.:
– wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
– wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1 PO WER:
a) aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
b) szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
c) stypendia szkoleniowe,
– rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
a) wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
b) wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy,
c) wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
– pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 17 lipca 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje: http://www.pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl