Skorzystaj ze zniżki przy wykupie mieszkania

Tylko do 30 grudnia 2016 r. można otrzymać zniżkę przy wykupie wynajmowanych mieszkań komunalnych. Od 1 stycznia 2017 r. najemcy takich lokali będą mogli wykupić je po cenie rynkowej bez zniżek.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. bonifikaty od cen sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców zostaną uchylone. Taką decyzję podjęła Rada Miasta w dniu 30 marca 2016 r.

W związku z tym najemcy, którzy chcieliby wykupić wynajmowany lokal ze zniżką, powinni złożyć wniosek do 30 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta – pokój nr 01.

Taki wniosek zostanie rozpatrzony według zasad, które uprawniają wnioskodawców do uzyskania 90% bonifikaty od wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo w przypadku kupna lokali przez wszystkich najemców jednocześnie lub kupna lokali przez wszystkich pozostałych najemców w danym budynku, gdzie rozpoczęto już sprzedaż lokali zniżka wynosi – 95%.

Osoby, których wnioski o kupno mieszkania wpłyną do Urzędu po 30 grudnia 2016 r. będą mogli wykupić je wyłącznie za cenę rynkową.

O wykup mieszkań z bonifikatą mogą ubiegać się osoby, które są najemcami mieszkań komunalnych (nie socjalnych), a lokale te zgodnie z zapisami wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym – znajdują się w budynku przeznaczonym do zbycia i są lokalami samodzielnymi, odrębnymi.

Szczegółowych informacji udziela pracownik WGGGiR – Elwira Narloch (pokój nr 204, II piętro, tel. 58 530-6076).

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl