Skorzystaj z ulgi. Bonifikaty obowiązują do 30 grudnia

Tylko do 30 grudnia 2016 roku można otrzymać bonifikatę przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Od 1 stycznia 2017 r. będzie można wykupić działki po cenie rynkowej bez zniżek.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszystkie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaną uchylone. Taką decyzję podjęła Rada Miasta w dniu 30 marca 2016 rok.

W związku z tym użytkownicy wieczyści działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod garaże, którzy chcieliby skorzystać ze zniżki „przy wykupie gruntu”, powinni złożyć wniosek do 30 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta – pokój nr 01

Taki wniosek zostanie rozpatrzony według zasad, które uprawniają wnioskodawców do uzyskania następujących ulg od opłat za przekształcenie:
• 95 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
• 50 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę albo nieruchomości rolnych.

Osoby uprawnione, których wnioski nie wpłyną do 30 grudnia br., będą mogły przekształcić na własność prawo do działki bez bonifikaty. Opłata ustalona będzie na koszt wnioskodawcy według ceny rynkowej pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego.

Przypominamy, że o przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności mogą się ubiegać tylko użytkownicy lub współużytkownicy, którzy wpisani są w księdze wieczystej. W przypadku współużytkowania wieczystego składa się jeden wspólny wniosek w odniesieniu do jednej nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela pracownik WGGGiR – Elżbieta Furgalska  (pokój nr 204, II piętro, tel. 58 530-6115).

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl