Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 93/02/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024”. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 32/01/2023 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 16 stycznia 2023 roku. W wyniku konkursu wyłoniono do realizacji w/w zadania Niepubliczne Przedszkole Aniołek, ul. Powstańców Warszawskich 12, 83-200 Starogard Gdański, RSPO: 271947. Organem prowadzącym jest: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Aniołek spółka z o.o. Adres: ul. Kościerska 7, 83-250 Skarszewy. Liczba miejsc dostępnych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 248.
Treść w/w Zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/m,80,ogloszenia.html.