Rozstrzygnięcie konkursu dot. wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 120/02/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach” zarządzeniem nr 170/04/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego do realizacji w/w zadania wyłoniono następujące podmioty:

1. Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest: KORPIO Magdalena Stańczak- Łepek. Liczba miejsc oferowanych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 115.;
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest Pani Martyna Bunikowska. Liczba miejsc oferowanych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 25.

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach” pozyskano dodatkowych 140 miejsc.