Przesunięcie terminu dostarczenia potwierdzeń złożenia ofert realizacji zadań publicznych

Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 r.

Przesunięcie terminu dostarczenia potwierdzeń złożenia ofert
realizacji zadań publicznych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz związanym z tym
zamknięciem urzędu dla interesantów, zmienia się zasadę dostarczenia
potwierdzenia złożenia oferty/oferty realizacji zadania publicznego dla
ofert złożonych na konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w
zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na
2020 r.

Dopuszcza się przesłanie drogą mailową skanu/zdjęcia potwierdzenia
złożenia oferty/oferty realizacji zadania publicznego na adres
wss@um.starogard.pl.

Termin przesłania powyższych dokumentów wydłuża się do dnia 23 marca 2020
r., godz. 15.00.

Po tym terminie oferty zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl