Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 rok.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta:

https://bip.starogard.pl/a,22536,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-prowadzenie-.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl