Programy profilaktyki zdrowotnej

Rozpoczęła się trzecia edycja „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012 – 2017” oraz czwarta edycja „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”.

Gmina Miejska Starogard Gdański w 2015 r. kontynuuje współpracę z Powiatem Starogardzkim w zakresie realizacji powiatowych programów profilaktycznych.

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV polega na prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a następnie za wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt urodzonych w 2003 r. – mieszkanek Starogardu Gdańskiego. W wyniku przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim konkursu realizatorem Programu został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Szczepienia będą wykonywane w punkcie szczepień w Poradni dla Dzieci Os. 60-lecia O.N.P. 14 w Starogardzie Gdańskim.

Celem „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” jest zmiana zachowań zdrowotnych u dzieci objętych programem – w 2015 r. są to mieszkańcy Starogardu Gdańskiego urodzeni w 2006 r.; wypracowanie u dzieci prawidłowej postawy, uświadomienie dzieciom czynników sprzyjających rozwojowi wad postawy, zapoznanie dzieci z ćwiczeniami zapobiegającymi wadom postawy i je korygującymi oraz edukacji rodziców. W ramach Programu zostaną m.in.: przeprowadzone badania fizykalne dzieci wraz z wydaniem rodzicowi/opiekunowi kserokopii karty badania dziecka; przekazane skierowania na rentgen kręgosłupa i do ortopedy (neurologa, inne), przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli WF; przeprowadzone ćwiczenia korekcyjne. W wyniku przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim konkursu realizatorem Programu została Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim.

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański