Program „Moja woda”

Tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski w ramach naboru programu „Moja woda” edycja 2021. Dokumenty złożone dla nieruchomości z terenu województwa pomorskiego rozpatrują pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program Moja Woda jest odpowiedzią na problem suszy w naszym kraju. Ma na celu ochronę zasobów wody poprzez retencję i zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do mikroinstalacji retencyjnych.

W ramach tegorocznego naboru do WFOŚiGW w Gdańsku wpłynęło już 1 160 wniosków na łączną kwotę dotacji 5,5 mln zł.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski stwierdził, że w drugim naborze dofinansowanie powinno pozwolić na budowę 20 000 instalacji przydomowej retencji w całej Polsce. Dzięki temu zaoszczędzony zostanie kolejny milion metrów sześciennych wody rocznie.

– Do 10 czerwca wojewódzkie fundusze będą przyjmowały wnioski elektronicznie. Następnie będzie miesiąc na potwierdzenie tych wniosków przez złożenie aplikacji w formie papierowej. Zakładamy, że wnioski złożone w tych terminach wyczerpią dostępny budżet 100 mln zł i w ten sposób wszystkie poprawnie złożone wnioski zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznacza wiceprezes Artur Lorkowski.

Po złożeniu wniosku przez Portal Beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania dokumentu, podpisania go i dostarczenia wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Gdańsku lub przesłania za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane do 12 lipca 2021.

W programie można otrzymać dotację do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dotacja przewidziana jest zarówno na zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika, jak i na sam zbiornik i instalację, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku należy złożyć przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 000 zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników to 2 metry sześcienne. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

Szczegóły naboru znajdują się pod wskazanym linkiem: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda-edycja-2021

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl