Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2022 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:
https://bip.starogard.pl/a,23918,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszech.html