Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza nabór

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza nabór na stanowisko:
Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy – stażysta

Miejsce pracy: Jednostka organizacyjna PWK OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim, Osiedle 60-lecia ONP 14
 
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony tj. na okres nieobecności usprawiedliwionej pracownika – wymiar 1,0 etatu
 
Zadania na stanowisku doradcy zawodowego:
• udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji ,podjęcie zatrudnienia,
• opracowanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego  materiału badawczego,
• gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
• utrzymanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy.
 
Wymagania na stanowisku:
• wykształcenie wyższe  i co najmniej rok stażu w zakresie poradnictwa  zawodowego (w przypadku stanowiska  doradcy zawodowego) lub wykształcenie średnie oraz co najmniej rok ogólnego stażu pracy lub wykształcenie wyższe –bez wymaganego stażu pracy  (w przypadku stanowiska doradcy zawodowego -stażysty).
• dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub pokrewne,
• wysoko rozwinięte kompetencje społeczne;
• samodzielność w działaniu;
 
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• udział w szkoleniach umożliwiających rozwój zawodowy; 
• ciekawą i rozwijającą pracę 
• wsparcie merytoryczne i organizacyjne;
 
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Dokumenty należy przesyłać  do dnia 24 listopada 2016r. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja1.pwk@ohp.pl lub przesyłać pocztę tradycyjną na adres: Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Doradca zawodowy –MCK ”.
 
Proces rekrutacji na wskazane stanowisko będzie dwuetapowy. W pierwszym etapie odbędzie się weryfikacja nadesłanych dokumentów pod względem formalnym ,dokumenty zawierające braki formalne zostaną odrzucone a pozostałe osoby ,które przejdą pozytywnie wstępną weryfikację dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na test sprawdzający ich wiedzę .
W drugim etapie z kandydatami ,których wynik testu będzie pozytywny zostanie przeprowadzona ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z udziałem  Wojewódzkiego Komendanta oraz komisji doradczej.
 
Złożonych dokumentów nie zwracamy . 
 
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
 
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2014r. poz.1182 z późn zm ,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko doradcy zawodowego /doradcy zawodowego- stażysty przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Gdańsku Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Pomorskiej  Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców pracy w Gdańsku ul. Uphagena 27. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby rekrutacji i selekcji  na stanowisko doradcy zawodowego/doradcy zawodowego- stażysty . Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb rekrutacji. Oferty odrzucone  zostaną  protokolarnie zniszczone po zakończonej rekrutacji.
 
 

Link do strony:
http://pomorskawkohp.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/2420_doradca-zawodowy-doradca-zawodowy-stazysta.html

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl