Planowana likwidacja oddziałów przedszkolnych w PSP 2 – ogłoszenie

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że na podstawie uchwały nr VI/48/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rady Miasta Starogard Gdański, podejmuje się zamiar przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim, poprzez likwidację z dniem 31 sierpnia 2019 roku oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim. Jednocześnie informuje, że od 1 września 2019 r. uczniowie uczęszczający do tej placówki nadal będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim, ul. Jana III Sobieskiego 6A, 83-200 Starogard Gdański.

W związku z powyższym wystosowano pisemne zawiadomienia do rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów i wychowanków uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim oraz podjęto działania mające na celu uzyskanie opinii w tym zakresie od Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz reprezentatywnych związków zawodowych nauczycieli.

Wobec czego informuje się także, że nie planuje się rekrutacji do oddziałów przedszkolnych tj. „0” w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim na kolejny rok szkolny 2019/2020.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl