Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Prowadzenie Klubu Abstynenta na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Prowadzenie Klubu Abstynenta na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://bip.starogard.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/id,331.html

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl